falkoner: (Default)
[personal profile] falkoner
І коли відлига зупиниться на горбах,
і коли дерева стоятимуть в темних снігах,
свіжий стишений вітер, зірвавшись від узбережжя,
доторкнувшись, відчує тепло на її губах.

Як же скучив за цим.

kyiv_sailling_regata17-136

Як же я скучив за вітром. За обвітреним і обгорілим обличчям. За натертими, а іноді зірваними шкотами руками, за традицією пити під мостами, за азартом і адреналіном, за дощем в обличчя...За вітрилами...
В суботу познімав трохи, а сьогодні поганявся в рамках регати на Кубок Києва. Розказувати довго, та і технічні деталі думаю вам будуть не цікаві)). Тому просто фоточки покажу.

І ще одне важливе. 3 червня там же на набережній, в районі церкви св. Миколая відбудеться благодійна регата, в усіх екіпажах братимуть участь ветерани АТО і поранені бійці, які проходять зараз реабілітацію. Прийдіть, підтримайте цих мужніх людей і заодно подивитесь на красу. Початок орієнтовно о 11:30 - 12:00

Ось таку, наприклад.

kyiv_sailling_regata17-1

kyiv_sailling_regata17-11

kyiv_sailling_regata17-14

kyiv_sailling_regata17-16

kyiv_sailling_regata17-25

kyiv_sailling_regata17-26

kyiv_sailling_regata17-31

kyiv_sailling_regata17-35

kyiv_sailling_regata17-53

kyiv_sailling_regata17-57

kyiv_sailling_regata17-73

kyiv_sailling_regata17-76

kyiv_sailling_regata17-82

kyiv_sailling_regata17-97

kyiv_sailling_regata17-102

kyiv_sailling_regata17-105

kyiv_sailling_regata17-111

kyiv_sailling_regata17-112

kyiv_sailling_regata17-122

kyiv_sailling_regata17-139

kyiv_sailling_regata17-152

kyiv_sailling_regata17-157
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

falkoner: (Default)
falkoner

October 2017

M T W T F S S
      1
2 3 45 678
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Page generated Monday, 23 October 2017 22:37
Powered by Dreamwidth Studios

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags